คอร์สเรียน IOT 101 : The beginner

Internet of Things ในคอร์สนี้ ท่านจะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ smart farm, smart home และ smart robot ตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆ ไล่เรียงไปจนสามารถเข้าใจระบบสมองกล มองเห็นภาพการเขียนโปรแกรมสั่งงานฮาร์ดแวร์ อ่านค่าเซนเซอร์ต่างๆ และการส่งข้อมูลในงาน IoT พร้อมเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการนำไปสร้างสรรเป็นโครงงาน หรือทำสิ่งประดิษฐ์ไว้ใช้งานเองที่บ้าน เช่น สั่งงาน เปิด ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน ทำระบบ smart farm รดน้ำอัตโนมัตในสวน หรือหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เป็นต้น

หลักสูตรนี้ เหมาะกับใคร

IoT 101 เป็นหลักสูตรเริ่มต้น เหมาะสำหรับ ท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านสมองกล หรือไม่มีพื้นฐานด้านอิเล็คทรอนิค ใดๆมาก่อน เพราะเราออกแบบเนื้อหา ตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆ ไล่เรียงไปจนสามารถเข้าใจระบบสมองกล

สิ่งที่ท่านจะได้รับ ในคอร์สนี้

เรียนรู้ MQTT Cloud server ด้วย Blynk platform
ทดลอง สร้าง Mobile app สั่งงาน Wifi chip ให้เปิด ปิด LED บนบอร์ด
เรียนรู้บริการ LINE notify และวิธีใช้งาน
ทดลอง กดปุ่มที่แล้วแจ้งเตือนไปที่ไลน์
สร้างระบบรับข้อมูล จากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ส่งมาที่มือถือ
สั่งงานเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย Relay ผ่านมือถือ
สร้างระบบเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงผ่านมือถือ
สร้างระบบสั่งงานรดน้ำต้นไม้ และแสดงความชื้นดินผ่านมือถือ
บังคับหุ่นยนต์ทางไกลผ่าน Blynk Mobile App

ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง เรียนยากไหม


        บอร์ดทดลอง IoT Learning Board 101 และเนื้อหา ออกแบบโดยทีมงานวิศวกร โดยคำนึงถึงผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ให้เหมาะกับผู้เริ่มต้น โดย

1. ไม่มีความซับซ้อน เรียบง่ายสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้
2. มีอุปกรณ์อิเล็คทรินิคส์ ทั้งแบบดิจิทัล และ แบบแอนะล็อก
3. สะดวกต่อการเรียนรู้กระบวนการเชิงระบบ (Input-Process-Output)

บอร์ด IoT Learning Board 101


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าเรียน

1. คอมพิวเตอร์ Laptop (Mac, Linux, Windows ตั้งแต่ win7)
2. สมาร์ทโฟน
3. ติดตัั้งโปรแกรม Arduino IDE

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สนใจทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปี
2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิคส์
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพื้นฐานเป็น
4. มีอีเมล์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

 1. ระบบสมองกลคืออะไร
  • ระบบสมองกลคืออะไร
  • การออกแบบเชิงระบบ Input-Process-Output
  • Arduino platform
   • Microcontroller Development Board
   • Programming Environment
 2. DEVICES
  • แนะนำให้จักอุปกรณ์ที่ใช้เรียน
 3. WORKSHOP: Arduino Coding
  • Welcome to Microcontroller Programming เรียนรู้การติดตั้ง Arduino IDE และปรับแต่งเพื่อเริ่มเขียนโปรแกรม
  • Digital vs Analog เรียนรู้ Digital และ Analog ผ่านอุปกรณ์บนบอร์ด IoT Learning 101
   • Lab: LED
    • เรียนรู้ความหมายของ Digital Input
   • Lab: Buzzer
    • เรียนรู้การสั่งงานสมองกลสร้างโทนเสียง
   • Lab: Button
    • เรียนรู้ความหมายของ Digital Input
    • เรียนรู้ Serial communication เพื่อสั่งงานไมโครคอนโทรเลอร์ให้ส่งข้อมูลออกมาทาง USB แล้วจับดูข้อมูลผ่าน Serial monitor
   • If-else Condition
    • เรียนรู้ Input-Process-Output
   • Lab: Potentiometer (หรือ Variable Resistor; VR)
    • เรียนรู้ เลขฐานสอง
    • เรียนรู้ การแปลงค่า Analog เป็น Digital (ADC)
    • เรียนรู้ รับสัญญาณ Analog จากเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน
   • Lab: OLED screen
    • เรียนรู้ การติดตั้ง library เข้า Arduino IDE
    • เรียนรู้ ความสัมพันธ์ของพิกัดหน้าจอ x,y และขนาดหน้าจอ
    • เรียนรู้ แสดงข้อมูลออกหน้าจอ
    • เรียนรู้ การสร้างภาพเรขาคณิต และภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ
    • เรียนรู้ สร้างรูปเรขาคณิตให้เคลื่อนไหวตามการหมุน VR
   • Lab: Servo
    • เรียนรู้หลักการและวิธีใช้งาน Servo
   • Lab: mini Water Pump DC
    • เรียนรู้หลักการและวิธีใช้งาน ปั้มน้ำขนาดเล็ก
   • Lab: Relay
    • เรียนรู้หลักการและวิธีใช้งาน Relay
   • Lab: Digital Humidity & Temperature sensor (DHT11)
    • เรียนรู้ การใช้งานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
   • Lab: Motor
    • เรียนรู้การใช้งาน 293Basic WM ซึ่งเป็น motor driver ที่ไมโครเบรนออกแบบเพื่อใช้ควบคุมมอเตอร์ผ่าน esp8266
  • Project สมองกล
   • Robot
    • ทดลองสั่งงาน robot ให้วิ่งเคลื่อนที่
   • Smart Farm mini
    • ทดลองสร้างระบบ เตือนน้ำล้น ปั้มน้ำเปิด-ปิดอัตโนมัต เมื่อความชื้นดินถึงกำหนด
 4. Internet of Things (IoT)
  • What is IoT
  • Evolution of IoT
  • What impact does the IoT have to us?
  • How to make things connected
  • The wifi chip (esp8266, esp32, Photon)
 5. WORKSHOP IoT
  • MQTT cloud/private broker
   • เรียนรู้ MQTT Cloud server ด้วย Blynk platform
   • ทดลอง สร้าง Mobile app สั่งงาน Wifi chip ให้เปิด ปิด LED บนบอร์ด
  • Virtual pin
   • เรียนรู้ Virtual pin คืออะไร
   • ทดลอง การรับส่งข้อมูลระหว่าง Mobile app กับ Wifi chip ผ่าน Virtual pin
  • LINE notify
   • เรียนรู้บริการ LINE notify และวิธีใช้งาน
   • ทดลอง กดปุ่มที่แล้วแจ้งเตือนไปที่ไลน์
  • Project IoT
   • IoT Smart Home
    • สร้างระบบรับข้อมูล จากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ส่งมาที่มือถือ
    • สั่งงานเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย Relay ผ่านมือถือ
    • สร้างระบบเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงผ่านมือถือ
   • IoT Smart Farm
    • สร้างระบบสั่งงานรดน้ำต้นไม้ และแสดงความชื้นดินผ่านมือถือ
   • IoT Smart Robot
    • บังคับหุ่นยนต์ทางไกลผ่าน Blynk Mobile App

มั่นใจ เรียนกับไมโครเบรน

เรามีประสบการณ์อบรมทั่วประเทศ 3 ปี

ถ่ายทอดเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย

อุปกรณ์ใช้สอน ออกแบบเอง

ทีมชำนาญเทคโนโลยีคอยช่วยเหลือ

CORPORATE