มาเป็นนักเรียน 4.0 ที่ ไมโครเบรน 🙂

เรียนรู้สมองกล และหุ่นยนต์ สำหรับทุกวัย กับ MicroBrain เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิด และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ …👷👩‍🔧 

 • Destroy boring day with Coding through Tangible output.
 • Make familiar with Computer Science & Engineering.
 • Road to Digital Literacy and Creativity.
 • Computational Thinking skill.

สถานที่ที่จะฝึกสอนให้น้องๆ เยาวชน หรือบุคคลที่สนใจ ได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านหุ่นยนต์ ด้านระบบอัตโนมัติ ระบบสมองกลฝังตัว พร้อมทั้งวางพื้นฐานคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และการเขียนโปรแกรม Coding ภาษาต่างๆ ที่จำเป็นในอนาคต 

รับตั้งแต่อายุเท่าไหร:

Level 1: Age 7-9
Level 2: Age 10-12
Level 3: Age 13-15
Level 4: Age 16-18
Level 5: Age 19+ 😋

เรียนอย่างไร:

พื้นฐานหรือ Fundamental คือเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

น้องๆที่เรียนกับไมโครเบรน จะได้รับการบ่มเพาะพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นอิเล็คทรอนิคส์ โค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กัน

เพื่อบูรณาการก่อให้เกิดการสร้างสรรค์แบบรู้จริง ทำเองได้และต่อ ยอดได้เองในอนาคต

รูปแบบการเรียน ยึดหลัก

 • Project-based Learning และ

 • Active Learning

 

 

 • 1 Level จะมีเนื้อหา 10 Classes

 • 1 Class จะใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง (4 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง)

 • นำคอมพิวเตอร์โน็ตบุคมาด้วยทุกครั้ง

เปิดเรียน เวลาใดบ้าง:

วัน: อังคาร – อาทิตย์

เวลา : 9:00-12:00, 13:00-16:00, 16:30-19:30

 • สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวกตามด้านบน 

 • การสอนที่นี่ ไม่อิงกลุ่ม น้องๆไม่ต้องกังวลว่าต้องรอให้กลุ่มเต็มถึงเปิดสอน  

 • 1 คนก็มีการสอน จะประเมินเป็นรายๆไป เพื่อจัดระดับเนื้อหาให้เหมาะกับการรับรู้ 

 • มี Workshop ให้ทำทุกครั้ง  …^_^

เรียนอะไรบ้าง:

<พื้นฐานดิจิตอล/> <วงจรไฟฟ้า/> <ระบบสมองกลฝังตัว/> <หุ่นยนต์/> <ระบบอัตโนมัต/> <คณิตศาสตร์/> <ฟิสิกส์/> <Internet of Things/> <การเขียนโปรแกรม/> <ภาษา C, Python และ Java/> <ระบบฐานข้อมูล /> และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย มีสองรูปแบบ:

3,600 บาท/class (รวมเอกสาร, สมุดจด ไม่รวมค่าอุปกรณ์)

 • สมัครครั้งแรก รับกระเป๋าฟรี
 • แต่ละ Class จะมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน  เช่น บอร์ดสมองกล อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ
 

สอบถาม โทร.062-997-9544 (รวมเอกสาร, สมุดจด และรวมอุปกรณ์)

 • แบ่งชำระได้
 • กรณีเรียนแบบราย class แล้วต้องการ เปลี่ยนมาเรียนแบบ Full course สามารถนำค่าใช้จ่ายราย class ที่ผ่านมา มาหักลบได้

สมัครเรียนได้ที่:

MicroBrain Academy สาขาขอนแก่น อาคารคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายด่วน: 062-997-9544
Email: microbrainacademy@gmail.com
Facebook: fb.com/MicroBrainAcademy
Instagram: @MicroBrainAcademy

 
 
ไมโครเบรน อะคาเดมี่ บริหารงานโดย บริษัท เรียลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

อำนวยการสอนโดย:

คุณไพโรจน์ จุลรัตน์