BootCamp: 2 วัน รู้เรื่อง 🙂

ติดต่อสอบถามได้ที่:

MicroBrain Academy สาขาขอนแก่น อาคารคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายด่วน: 062-997-9544
Email: microbrainacademy@gmail.com
Facebook: fb.com/MicroBrainAcademy
Instagram: @MicroBrainAcademy