รับออกแบบและจัดกิจกรรมอบรม ให้สถานศึกษา

จัดอบรมเนื้อหาอะไรบ้าง

เราเชี่ยวชาญเรื่องให้ความรู้ ด้าน Digital Skill และถ่ายทอดเรื่องที่หลายคนคิดว่ายาก ให้เข้าใจได้ง่ายๆ เช่น

  • ระบบสมองกลฝังตัว และการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อเรียนรู้ STEM

  • Internet of Things (IoT) อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

  • Artificial Intelligence(AI) เข้าใจปัญญาประดิษฐ์ ฉบับแสนง่าย

  • การ Coding เพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาการคำนวณ

ระดับเนื้อหา

เรามีประสการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นการศึกษา เช่น ชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย และสายอาชีวะศึกษา  ตลอดจนคุณครู และบุคคลทั่วไป รวมกว่า 3,000 คน ตลอดปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561)

เราสามารถจัดเนื้อหาได้ทุกรูปแบบ ของฐานความรู้ผู้เรียน

[ดูคลังภาพการอบรมที่ผ่านมา ได้ที่นี่]

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

เราเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ จึงเข้าใจเรื่องราวของเทคโนโลยีเป็นอย่างดี เราออกแบบและผลิตอุปกรณ์ และจัดชุดอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานสิ่งที่เรียน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดได้ 

รูปแบบและระยะเวลา

จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 วัน  เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนุกในการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกิจกรรม workshop เห็นผลลัพธ์จริง

 

สอบถาม หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่:

MicroBrain Academy สาขาขอนแก่น อาคารคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายด่วน: 062-997-9544
Email: microbrainacademy@gmail.com
Facebook: fb.com/MicroBrainAcademy
Instagram: @MicroBrainAcademy

 
 
ไมโครเบรน อะคาเดมี่ บริหารงานโดย บริษัท เรียลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

Brochure: